១–រៀងរាល់ថ្ងៃសីលខ្មែរសុំសីល-កាន់សីល​តើបានសម្រេចអ្វីខ្លះ សីល៥ថាម៉េច​ចាំបានទេ?​ សម្រង់អត្ថបទភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍។

២–សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីបុរីអង្គរ​និងប្រវត្តិរបស់គម្រោងនេះបន្ត​ដោយអតីតប្រធានលោកឱកសឿម។

៣–ភាគមុនអវសាននៃរឿង «សារាម៉ានី» ប្រលោមលោកសម័យអាណានិគមបារាំងនិពន្ធដោយ​លោក​​ រ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer) បកប្រែជាខ្មែរដោយ​អ្នកស្រី ច័ន្ទបូផល និង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោក នួនសុខវ៉ាង​ពី Norcross, GA។

៤–នាទី «វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ» រៀបរៀងដោយលោកម៉ុង ប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តលើកយករឿងសត្វពស់ក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមកជំរាប។

៥–ចម្រៀង «ស្រណោះដីខ្មែរ» ច្រៀងដោយកែវសារ៉ាត់។