១–នាទីសៀវភៅខ្មែរ​ជូនរឿង «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌» របស់លោកបណ្ឌិត​យិនឆេងស៊ន។

២–នាទី សម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរ ជូនអត្ថបទរបស់លោក​ទិតសានី អានជូនស្ដាប់ដោយលោកស្រី​សុភារៈ​ពីអឹរ៉ុប។

៣–កំណាព្យ​«កំពង់ឆ្នាំងស្រវាំងភ្នែក» និពន្ធដោយលោកគ្រូអ៊ុកប៉ាតពីប្រទេសបារាំង។

៤–ចម្រៀងស្នេហាជាតិ «ទំនួញកោះត្រល់»​ដោយ លោកកុយវណ្ណា​ពីប្រទេសបារាំង។

៥–«ពីនេះពីនោះ» ភ្លើងឆេះមិនចេះអស់នៅរុស្ស៊ី៖ រោងចក្រប្រេងស្រល់ វិទ្យាស្ថានក្រសួងការពារជាតិ ឃ្លាំងប្រេង។