១–សេចក្ដីរាយការណ៍ដោយ​អតីតប្រធានបុរីអង្គរ​លោកឱកសឿមស្ដីពីកិច្ចអភិវឌ្ឍបុរីអង្គរ​និងប្រវត្តិរបស់គម្រោងនេះ។


២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹង រៀបរាប់អំពីភាពសាមាន្យរបស់ខ្មែរក្រហមកញ្ជះចិន​កញ្ជះយួនមហាចង្រៃ​ពួកវាចេះសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងយ៉ាងឥតមានអាណិតអាសូរទោះតិចតួចឡើយ។

៣–នាទី«ប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារាម៉ានី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer) ប្រែសម្រួលជាខ្មែរដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាង​ពីរដ្ឋចច្ចា។

៤–ចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍ទសវត្សឆ្នាំ ៧០ ​ដោយបារាំង-អាមេរិកាំង Joe Dassin។

៥–មួយម៉ាត-ពីរម៉ាត់​ដោយ​សាន​សុវិទ្យ។