១–ពរឆ្នាំថ្មីជូនខ្មែរទាំងឡាយដោយលោកឱក សឿម​អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនបុរីអង្គរ​និងប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់មូលនិធិសាធារណរដ្ឋខ្មែរ។

២–លោកត្រឹបអណ្ដែតថាប់សំបឿនពីប្រទេសបារាំងសូមជូនពរ​និង​ជូនចម្រៀង​ «ចូលឆ្នាំដូចគ្នា» ច្រៀងដោយ Hoang Sanh ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរ។

៣–«ពីនេះពីនោះ» ដំណើរការជីកបារាយណ៍ទឹកថ្លានៅបុរីអង្គរ​និងការបើកមុខរបររកលុយសាងបុរីអង្គរ។