១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹង រៀបរាប់អំពីជីវភាពខ្មែរនៅឆ្នាំ ១៩៧៤-៧៥​ក្រោមការវាយប្រហាររបស់ពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្ត​ដែលគ្មានភាពជាខ្មែរក្នុងខ្លួនទោះតិចតួច។

២–សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកប៉ែន​វណ្ណូ​រឿង​កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅថ្ងៃ ១៧​មេសា​ឯវត្ត​ពោធិវង្ស​ ក្រុងប៉ារីស។

៣–នាទី«ប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារាម៉ានី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer) ប្រែសម្រួលជាខ្មែរដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាង​ពីរដ្ឋចច្ចា។

៤–ចម្រៀង​ថ្ងៃ ២៣​តុលា​១៩៩១ ដោយ​លោក​កុយ វណ្ណា។

៥–«ពីនេះពីនោះ» ស្តីពីគម្រោងស្លាប់រស់របស់បុរីអង្គរ៖ សាង​អង្គរវត្ត​ទាល់តែមានលុយ ចង់បានលុយទាល់តែចេះរកស៊ី!