១–ភាគបន្តនៃបាឋកថារបស់លោកបណ្ឌិតអាំងជូលាន​នៃមហា​វិទ្យាល័យ​បូរាណវិទ្យាស្តីពី «វដ្តសង្សារ សិល្បៈនិងកិច្ចពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ»៖

២–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«ធនជ័យបណ្តាំប្រស្នា» ស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដោយ​លោក គៀត ចាន់ថុន អតីតសិស្សសាលាវិចិត្រសិល្បៈ រៀបរៀង ជាអត្ថបទ​សំឡេងដោយ​លោកសានសុវិទ្យ ៖

៣–នាទី«មរតកសំនៀងខ្មែរ»៖

៤–នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖