១–ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាតុមូលសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ាតំណាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​បារាំងដោយមានវាគ្មិនចូលរួមលោកប៊ន់ ឆន រស់នៅប្រទេសហុល្លង់និងលោកហែមវ៉ាន់ឆន​រស់​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ពិភាក្សាគ្នាស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១៨ខែមីនាឆ្នាំ១៩៧០តើជាថ្ងៃដែល​លោកសេនា​ប្រមុខ លន់នល់ធ្វើសង្រ្គាមជាមួយសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ឬ ជាថ្ងៃដែលលោកលន់នល់ធ្វើ​សង្រ្គាម​ជាមួយពួកយួនខាងជើង?៖

២–នាទី«រឿងដែលខ្មែរគួរដឹង»រៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអានឯកសារ​ស្តីពី កម្ពុជានៅក្រោមឥទិ្ធពលសៀមនិងយួន៖

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា៖

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖