១–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«ធនជ័យបណ្តាំប្រស្នា» ស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដោយ​លោក គៀត ចាន់ថុន អតីតសិស្សសាលាវិចិត្រសិល្បៈ រៀបរៀង ជាអត្ថបទ​សំឡេងដោយ​លោកសានសុវិទ្យ៖

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ» ៖

៣–នាទី«ព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរ» ដោយថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតអាំងជូលាន​នៃមហា​វិទ្យាល័យ​បូរាណវិទ្យានឹងអធិប្បាយអំពី ភពអមនុស្សក្នុងជំនឿខ្មែរ៖

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖