១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាតុមូលសម្របសម្រួលដោយលោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងដោយមាន​វាគ្មិន​ចូលរួម លោកប៉ែន វ៉ាន់ណូនិងលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងឆ្លើយតបនឹងសំណួរថា​តើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរ?៖

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការកំណត់​អាយុចូលនិវត្តន៍៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារ៉ាមណី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer)ប្រែសម្រួលដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាង​ពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៦–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់​អំពីកម្ពុជាសម័យចេនឡា៖ ​

៧–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖