១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុង ប្រទេកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖

៣–នាទី«ព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរ» ដែលលោកបណ្ឌិតអាំងជូលាននៃមហាវិទ្យាល័យបូរាណវិទ្យា​នឹងបន្តអធិប្បាយអំពីថា កិច្ចពិធីទាក់ទងនឹងព្រលឹង៖

៤–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«វិញ្ញាណទស្សនៈ» និពន្ធដោយ ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៥–នាទី«មរតកសំនៀងខ្មែរ»៖

៦–នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៧–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖