១–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកកុយវណ្ណាពីប្រទេសបារាំងស្តីពី វិធីសាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិ​ចេញ​ពី​កណ្តាប់ដៃយួន៖

២–នាទីទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកែមឡី រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៣–នាទី«ព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរ» ដែលលោកបណ្ឌិតអាំងជូលាននៃមហាវិទ្យាល័យបូរាណវិទ្យា​នឹងអធិប្បាយ​អំពីដើមពោធិ៍៖

៤–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«វិញ្ញាណទស្សនៈ» និពន្ធដោយ ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៥–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖