១–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីស្ថានការណ៍នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន៖

២–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកកុយវណ្ណាពីប្រទេសបារាំងស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជា​ចេញពីកណ្តាប់ដៃយួន៖

៣–នាទី«តន្រ្តី»ប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»សូមជូនរឿង«សារ៉ាមណី»តែងដោយ លោករ៉ូឡង់មេយែរ (Roland Meyer)ប្រែដោយអ្នកស្រីច័ន្ទបូផលនិង រៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយ លោក នួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៥–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី បទចម្រៀងបំពេកូន៖