១–សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាស្ដីពីបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រទី ២២តុលា នៅមុខស្ថានទូត អាមេរិកក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទាមទារឲ្យមានការជួបប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព២៣តុលា១៩៩១ឡើងវិញដោយលោកថាច់ពីយ៉ាបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកសុខឌីវ៉ាន់ថាន់អ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើបាតុកម្មនេះ៖

២–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«វិញ្ញាណទស្សនៈ» និពន្ធដោយ ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទី«មរតកសំនៀងខ្មែរ»៖

៤–នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖