១–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីវិធី​សាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃយួន៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទី«តន្រ្តី»ប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី បទចម្រៀងបំពេកូន៖