១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកុយវណ្ណារស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី វិធីសាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិ ចេញពីកណ្តាប់ដៃយួន៖

២–ទស្សនៈរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមឡីរៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពី​សហរដ្ឋអាមេរិក៖

៣–នាទីប្រជុំរឿងនិទានសូមជូនរឿង«វិញ្ញាណទស្សនៈ» និពន្ធដោយ ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖