១–បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុវណ្ណភូមិនឹងសពលោកបណ្ឌិតកែមឡីស្តីពីគោលបំណងនៃការបង្កើត​បណ្តាញខ្មែរដើម្បីខ្មែរ៖

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ភិក្ខុពនេចរ» សម្រួលឡើងវិញដោយលោកឱម ណាគ្រី និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖