១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ាតំណាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំប្រទេសបារាំងជាមួយលោក ងិន ឈនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី ខួប៥ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមឡី៖

៣–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈថ្ងៃនេះលោកនឹងអានអត្ថបទស្តីពី ជីវប្រវត្តិលោកកេងវ៉ាន់សាក់៖

៤–នាទី«តន្រ្តី»ប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៦–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ៖