១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោក ទិតសានីមានចំណងជើងថា ចងចាំជានិច្ច៖

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៤–នាទី«វិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សរ៍១៩ក្រោមការកៀបសង្កត់របស់សៀមនិងយួន»រៀបរៀងដោយ​លោកដេវីតឆាន់ល័រ និងរៀបរៀងជាអត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកនួនសុខវ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖