១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–ភាគបន្តនៃកម្មវិធីតុមូលដែលមានលោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងមានវាគ្មិនចូលរួម លោកណន ហ៊ី ពីប្រទេសបែល ហ្សិក និង លោក ប៊ុន ឆន ពីប្រទេសហូឡង់ ពិភាក្សាគ្នាអំពី គំរោងរបស់យួនបង្កើត​សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនខ្មែរ-លាវ-យួន នៅពេលខាងមុខនេះ និង អំពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីចៀស​ឲ្យផុតពីគំរោងនេះ៖

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយស្តីពី តំលៃរបស់​មនុស្សម្នាក់ៗ៖

៤–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៥–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៦–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហិនយាន៖

៧–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖