១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–បទម្ភាសន៍រវាងលោកហង្សចក្រាបារមីនឹងលោកចៅឆាន់ខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការរីក​រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងវិធានការស្កាត់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន៖

៣–នាទី«តន្រ្តី»៖

៤–នាទី«នារីឈានមុខ»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងបន្តអានអត្ថបទ ស្តីពី​«ពីរបបផ្តាច់​ការទៅ​ប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលគំនិតអហិង្សា»៖

៥–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៦–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ៖