១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីស្ថានការណ៍នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន៖

៣–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អៀងម៉ាឡានៃរដ្ឋមីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីនឹងអានអត្ថបទស្តីពី ការអត់ឃ្លាននិងវិបត្តិផ្លូវចិត្ត ដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅនយោបាយនិងបញ្ហាក្រពះ៖

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៥–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» អានដោយលោកសានសុវិទ្យ៖