១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អៀងម៉ាឡានៃរដ្ឋមីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីនឹងអានអត្ថបទស្តីពី ដេកបាននិងសំរានពុំលក់ដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅនយោបាយនិងបញ្ហាក្រពះ៖

៣–កំណាព្យស្នេហាជាតិនិពន្ធដោយលោកហ៊ិនស៊ីថានមានចំណងជើងថា កម្ពុជាគឺចំណងដៃឲ្យកូនស្រី និងកំណាព្យមួយទៀតមានចំណងជើងថា ជាស៊ីមហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែង និពន្ធដោយលោក ឆាយ ខេមរៈ ដែលមានលោកថាច់ពីយ៉ាជាអ្នកអានជូនស្តាប់៖

៤–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ៖

៥–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖