១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ាតំណាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករស់នៅប្រទេសបារាំងនឹងលោក ប៊ុន ឆនរស់នៅប្រទេសហូល្លង់ស្តីអំពី ព្រឹត្តិការណ៍​សំលាប់ខ្មែរ នៅថ្ងៃ ទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ នៅ ខេត្ត ក្រចេះ៖

៣–នាទី«នារីឈានមុខ»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងបន្តអានអត្ថបទ ស្តីពី​«ពីរបបផ្តាច់​ការទៅ​ប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលគំនិតអហិង្សា»៖

៤–កំណាព្យស្នេហជាតិស្តីពីអំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជាអានជូនស្តាប់ដោយលោកថាច់ពីយ៉ា៖

៥–នាទី«តន្រ្តី»៖

៦–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៧–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ៖