១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀងដោយរៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈដោយលោកនឹងអានភាគបញ្ចប់នៃអត្ថបទស្តីពី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរតាមការយល់ដឹងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវ៉ាន់សាក់៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទី«តន្រ្តី»៖

៥–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖