១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោក អ៊ុំ ប៊ុនថាន ស្តីពី ស្ថានការណ៍នយោបាយនិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទី«មរតកសំនៀងខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកសុងបូរិន្ទ៖

៥–នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិក៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យកាលពីថ្ងៃទី១៩ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ។