១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបញ្ចេញទស្សនៈស្តីពីរបបខ្មែរ​ក្រហមដែលបានសម្លាប់ខ្មែរជាងបីលាននាក់ ៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥-នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹង​បន្តរៀប​រាប់អំពី កម្ពុជាសម័យចេនឡារួម៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖