១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីរបបដឹកនាំ​របស់លោកហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ន ៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹង​បន្តរៀប​រាប់អំពី ប្រតិទិនអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិការផ្សេងៗក្នុងប្រតិទិនខ្មែរ៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖