១–ភាគបន្តនៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកខ្លាសនឹងលោកខ្លាសិល្ប៍ជជែកគ្នាស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរំដោះជាតិចេញពីកណ្តាប់ដៃរបស់ចិនយួន៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីការប្រារព្ធខួប៥០ឆ្នាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖