១–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ»សូមជូនសៀវភៅរឿង​«គម្ពីរដឹកនាំជីវិតឲ្យរីករាយ» និពន្ធដោយបណ្ឌិត​យិនឆេងស៊ន និងរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»៖

៣–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក៖

៤–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

ផ្ដើមប្ដូរដំបូលទីស្នាក់ការបុរីអង្គរ​០៩-១១-២០២០
កងទ័ពជាងស្ម័គ្រចិត្ត​០៩-១១-២០២០
បានដំបូលថ្មីមួយចំហៀងអគារ​ ១២​កញ្ញា ២០២០
សេចក្ដីព្យាយាមនៅទីណា សេចក្ដីសម្រេចនៅទីនោះ​បើមិនស៊យមែនទែនទេហ្នឹង!