១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីរបបដឹកនាំ​របស់លោកហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដែលតែងតែចាប់ខ្លួនអ្នកស្នេហាជាតិដាក់ពន្ធនាគារ៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀបរាប់អំពី កម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្ពុជាសម័យហ្វូណន៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖