១–បទសន្ទនារវាងលោកកុយវណ្ណានឹងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីរឿងសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១ដើម្បីរំដោះជាតិខ្មែរចេញពីកណ្តាប់ដៃយួន៖

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកទិតសានីមានចំណងជើងថានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច៖

៣–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ»សូមជូនសៀវភៅរឿង​«គម្ពីរដឹកនាំជីវិតឲ្យរីករាយ» និពន្ធដោយបណ្ឌិត​យិនឆេងស៊ន និងរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពី បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា៖

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖