១–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសានសុវិទ្យនឹងលោកកុយវណ្ណាអ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិខ្មែរនៅប្រទេស​បារាំង​ស្តីពីរឿងខ្មែរអាចពឹងអ្វី?ពឹងអ្នកណា?ទើបអាចរើបម្រះពីគ្រោះកម្មសព្វថ្ងៃនេះបាន៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីសោកនាដកម្ម​ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀបរាប់អំពី កម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្ពុជាសម័យហ្វូណន៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖