១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ានឹងលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីការ​បោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនិងរឿងមេដឹកនាំខ្មែរដឹងគុណយួន៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ​ក្រោកឡើងដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធតិធម៌ដល់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលបាត់បង់ជីវិតក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់អំពីគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងភាសាបាលី៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖