១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ៖

២–នាទីជួបជុំបារមីក្រោមរូបភាពនៃបទសន្ទនារវាងចៅតាជ័យកុយវណ្ណានឹងចៅតាក្រាំងមាសពីតាកែវ ៖

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»៖

៤–នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីមីនេសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក៖

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖