១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិត​សានី​មាន​ចំណងជើងថា តើអំណាចជាអ្វី?។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕

របងថ្មីនៅបុរីអង្គរ
ជួយគ្នាមួយដៃមួយជើងដើម្បីបុរីអង្គរ
របងនេះមួយផ្ទាំង៥០ដុល្លារលោកអ្នកប្រាថ្នាជួយខល់លោកជេមស៍ +17063623922
ពង្រីកបន្ទប់ថែមទៀតសម្រាប់ទីស្នាក់ការបុរីអង្គរ