១–បទសន្ទនារបស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនៅអាមេរិក​ស្តីពីជម្ងឺឆ្លងកូវិដ១៩ដែលជាផ្លូវការនៅស្រុកខ្មែរមិនមានអ្នកណាត្រូវប៉ះពាល់ ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីទុក្ខសោក​របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់បន្តស្តីពីកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿង។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕