១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាចន្ទលក្ខិណាអានអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកវណ្ណសំណាងមានចំណងជើងថា មូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗ​នៅក្នុងសង្គម​ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។​

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕