១–សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិន។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបញ្ចេញទស្សនៈចំពោះការ​ដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ​។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់រឿងព្រេងដែលបុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់ដើមបាននិពន្ធ ។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕