១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយលោកចៅឆាន់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម Coronavirus ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិន។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិត​សានី​មានចំណងជាងថា មនោគមវិជ្ជានិងសេដ្ឋកិច្ច។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជា ស្តីពីពាក្យថា «អារម្មណ៍» នៅក្នុងនៃ​ព្រះពុទ្ធសាសនា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕