១–បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហង្សចក្រាបារមីនឹងលោកពិសិដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​ជជែក​គ្នាស្តីពី ប្រវត្តិនៃរបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ។

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី​ចម្រៀង​ប្រជាប្រិយខ្មែរ។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕