១–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ានឹងលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីខួបឆ្នាំទី ៤១ នៃការចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជារបស់ពួកយួនថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជាអត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងជូនដំណឹងអំពីពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសីលានៅវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមហៅវត្តវីឡូក្រុងឡុងប៊ិច។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំងដោយថ្ងៃនេះលោកនឹងរៀបរាប់រឿងព្រេងដែលបុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់ដើមបាននិពន្ធ។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕