១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថាច់ពីយ៉ានឹងលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពីខួប​ឆ្នាំទី ៤១ នៃការចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជារបស់ពួកយួនថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩។

២–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាចន្ទលក្ខិណានឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិត​សានី​មានចំណងជាងថា តើជួងមរណៈបន្លឺឡើងសម្រាប់អ្នកណា?។

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៤–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជា ស្តីពីបញ្ហាផ្សេៗនៅក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕