១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈ នឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់​លោកទិតសានីមានចំណងជើងថា បុគ្គលនិងសង្គម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ អ៊ូ ជាន អ៊ី ពីរដ្ឋម៉ារីឡែន ស្តីពីការបញ្ចប់វគ្គប្រកួត​ប្រជែង​រកអ្នកវ៉ៃពុម្ពអក្សរខ្មែរ។

៤-នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៥–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕