១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងសពលោកសំបូរិននឹងលោកកេងវ៉ាន់សាក់ស្តីពីជំនឿនិងក្បួនខ្នាតរបស់​ខ្មែរ ជំនាន់ដើម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕