១–ភាគបន្តនៃបទសម្ភាសន៍រវាងសពលោកសំបូរិននឹងលោកកេងវ៉ាន់សាក់ស្តីពីជំនឿនិងក្បួនខ្នាតរបស់​ខ្មែរ ជំនាន់ដើម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕