១–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ាស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារខ្លួននិងរំដោះប្រទេសជាតិ​ចេញពីកណ្តាប់ដៃរបស់ប្រទេសដែលឈ្លានពានខ្មែរ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍»។

៤–នាទី«អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕