១–បទសម្ភាសន៍រវាងសពលោកសំបូរិននឹងលោកកេងវ៉ាន់សាក់ស្តីពីជំនឿនិងក្បួនខ្នាតរបស់ខ្មែរ ជំនាន់ដើម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕