១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ាស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារខ្លួននិងរំដោះប្រទេសជាតិ​ចេញពីកណ្តាប់ដៃរបស់ប្រទេសដែលឈ្លានពានខ្មែរ។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋ​អាមេរិក។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕