១–ទស្សនៈរបស់លោកហង្សចក្រាបារមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុង​ប្រទេស កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីអ្នករិះគន់​លោកសមរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀប​រាប់អំពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ ។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕