១–សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយ​នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការវិល​ត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសមរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀប​រាប់អំពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ។

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕